Despre noi

Într-o lume în care totul are valoare financiară, NOI furnizăm servicii profesionale GRATUITE!

Asociația coaching life coach 4 transformation

 •  Apără și promovează  drepturile și interesele copiilor cu autism și ale familiilor acestora.

 •  Susține intervenția precoce ( timpurie ) la copiii cu autism și integrarea acestora în sistemul de învățământ, care să-i ajute la incluziune și nu la izolare.

 • Promovează educația incluzivă a tinerilor și adulților cu autism și asigurarea unor posibilități corespunzătoare de învățare continuă prin organizarea de cursuri, seminarii, formări și testări de specialitate.

 •  Informează familiile acestora, prin sesiuni și dezbateri, cu privire la folosirea unui spectru larg de programe / terapii / servicii adaptate la nevoile fiecăruia.

 •  Încurajează pe părinți în aplicarea pentru copiii lor, a unor programe / terapii relevante, și-i îndrumă către specialiștii, medicii, psihologii și logopezii colaboratori ai Asociației.

 •  Militează pentru respectarea legislației privind accesul la terapie de specialitate și educație incluzivă al copiilor, tinerilor și adulților cu autism.

Misiune

 • Suntem o organizație nonprofit care răspunde la criza autismului și a altor dizabilități de dezvoltare în comunitățile defavorizate.
 • Proiectele, programele și campaniile noastre aduc schimbări în mentalitatea părinților, a educatorilor și în comunitate în general, prin colaborarea directă cu părinții, îngrijitorii, și profesioniștii din domeniul sănătății.
 • Nicăieri impactul autismului nu se resimte mai mult decât în ​​comunitățile defavorizate, unde diagnosticul este întârziat în medie cu doi ani – o întârziere devastatoare, care-i condamnă pe copiii vulnerabili să nu beneficieze de intervenția timpurie și implicit de recuperare. Întârzierea alarmantă a diagnosticului timpuriu devine și mai dăunătoare atunci când este dublată de necunoașterea semnelor autismului și de problemele financiare ale părinților.
 • Confruntarea cu aceste provocări poate însemna diferența dintre un copil destinat unei vieți izolate de îngrijire instituționalizată, sau de îngrijire părintească limitată și un copil care va crește normal, va învăța, va prospera și se va conecta cu mediul social în mod firesc- și care poate trăi independent.

Valori

 • Profesionalism
 • Onestitate
 • Integritate
 • Respect
 • Respectarea demnității umane
 • Autonomie individuală
 • Participarea și integrarea completă și eficientă în societate, nondiscriminare
 • Respectarea diferenței și a acceptării persoanelor cu dizabilități ca parte a diversității umane 
 • Respectarea capacităților în evoluție ale copiilor cu dizabilități și respectarea dreptului copiilor cu dizabilități de a-și păstra identitatea.

Viziune

    Fiecare persoană are potrivit Constituției „Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate.”

    Noi credem că o societate prosperă atunci când tot mai multe talente, experiențe, perspective și culturi sunt binevenite și celebrate.

    Avem o viziune despre o lume în care toate persoanele, și în special cele din spectrul autismului, participă pe deplin, contribuie și reușesc la maximul lor potențial. Indiferent de neurodiversitate, abilități diferite, etnie, naționalitate, rasă, religie, fiecare persoană merită să fie tratată cu demnitate și respect.

    Ne angajăm să acționăm cu scop și intenție pentru:

 • Susținerea și promovarea programelor de diagnosticare neuropsihologică pentru copii cu vârsta de peste 1 an și asigurarea demersului terapeutic personalizat necesar fiecărui copil.
 • Susținerea drepturilor persoanelor cu autism si alte probleme de sănătate mintală și încurajarea incluziunii sociale.
 • Sensibilizarea opiniei publice și creșterea gradului de conștietizare și de  acceptare a copiilor cu autism și ale familiilor acestora, prin promovarea campaniile de conștientizare a autismului.
 • Colaborarea cu alte instituții care au aceleași obiective privind copiii cu TSA și promovarea schimbului de informații, a bunelor practici și a experienței profesionale.

    Ne angajăm să cultivăm în permanență o comunitate diversă, asigurându-ne că fiecare persoană din spectrul autismului poate atinge potențialul său propriu, trăind o viață cu sens și în mod independent.

    Ca parte a campaniei noastre de sprijinire a familiilor aflate în criză, vă oferim șansa de a contribui la programele noastre de schimbare a vieții, și a destinelor copiilor cu autism, programe ce au avut deja un impact pozitiv asupra vieții altor zeci de copii și familii – indiferent dacă se confruntă cu o nevoie urgentă, un diagnostic devastator sau dacă încearcă să se îmbunătățească calitatea vieții lor.