Legislație

Formularul E 112 ( S2 )

  Obtinerea de fonduri pentru tratament in strainatate in cazul afectiunilor care NU sunt incluse in pachetul de baza al CNAS se face de la Ministerul Sanatatii (Ordinul 50/2005 modificat prin Ordinul 1011/iunie 2011)

  Etapele care trebuie urmate de catre pacient, un reprezentant legal al acestuia sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV:

1) Se va solicita medicului curant intocmirea unei scrisori medicale (cu parafa medicului curant si stampila unitatii medicale in cadrul careia a fost tratat) din care sa rezulte foarte clar ca:

 • tratamentul (de ex. transplant, interventie chirurgicala, etc.) nu se poate efectua in Romania, impreuna cu argumentatia corespunzatoare fiecarui caz in parte (inexistenta banca de donatori, lipsa tehnica necesara etc.)
 • se recomanda efectuarea tratamentului in cadrul unei unitati medicale din strainatate

2) Se vor depune urmatoarele documente la Directia Sanitara teritoriala de resedinta in vederea intocmirii dosarului medical pentru solicitarea fondurilor:

 • cerere tip prin care se solicita examinarea pacientului de catre o comisie de specialitate pentru trimiterea la tratament in strainatate (in original, o gasiti la sediul Directiei de Sanatate Publica de care apartineti)
 •  scrisoarea sau raportul medical de la medicul curant, de specialitate (in original, vezi la punctul 1)
 • adeverinta de la medicul de familie din care sa reiasa ca bolnavul este inscris pe lista acestuia (in original)
 • copie carte de identitate pacient
 • copie carte de identitate persoana care depune actele (reprezentant legal sau sot/sotie, ruda pana la gradul IV)
 • pentru pacienti minori copie de pe actul de identitate al parintilor si copie de pe certificatul de nastere
 • copii ale documentele medicale ale bolnavului:

– bilet de iesire din spital

     – analize si rezultate ale investigatiilor medicale

     – copie foaie de observatie

IMPORTANT: Dosarul depus va primi un numar de inregistrare de la registratura Directiei Sanitare teritoriale. In baza acestui numar se vor putea solicita ulterior informatii privind stadiul dosarului.

1) Dosarul va fi trimis in termen de maxim 2 zile lucratoare la Comisia de Specialitate teritoriala.

2) Pacientul va merge la Comisia de Specialitate teritoriala pentru investigatii medicale.

3) Daca dosarul pentru tratament in strainatate este aprobat de Comisie, aceasta va recomanda pacientului o lista de clinici agreate.

4) In baza unui angajament scris cu Directia Sanitara teritoriala pacientul (apartinator/reprezentant legal) are posibilitatea de a coresponda direct cu clinicile recomandate. Corespondenta poate fi efectuata si de catre o persoana responsabila cu organizarea activitatii de trimitere in strainatate de la Directia Sanitara teritoriala. Pentru a coresponda in bune conditii cu aceste clinici este necesar sa contactati un birou specializat in traduceri medicale pentru a traduce toate documentele medicale necesare.

5) In termen de cel mult 7 zile lucratoare de la data aprobarii dosarului de catre Comisia de Specialitate teritoriala, se va prezenta aceasta corespondenta Directiei Sanitare teritoriale. Aceasta va cuprinde documente oficiale cu antetul si semnatura clinicii din strainatate in care se vor specifica cel putin urmatoarele date:

 • Denumirea clinicii
 • Adresa acesteia
 • Persoana de contact
 • Telefon, fax, email
 • Numar cont bancar
 • Numele si prenumele pacientului
 • Diagnostic
 • Costul evaluarii medicale a pacientului
 • Costul procedurii terapeutice ce urmeaza a fi aplicata
 • Costul evaluarii medicale post-tratament a pacientului
 • Costul per zi de spitalizare
 • Costul total.
 • Conditiile de plata pentru tratament
 • Data programarii pentru internarea pacientului in vederea efectuarii tratamentului

(Conform Anexa Nr. 10 la Ord. 1011/2011)

6) In cazul afectiunilor cu nivel de prioritate – urgenta medicala sau cu risc vital crescut (major), in baza recomandarii Comisiei de Specialitate teritoriale si a aprobarii comisiei de la Ministerul Sanatatii, pacientul are posibilitatea de a efectua tratamentul in strainatate pe cheltuiala proprie. La intoarcerea in Romania, in termen de 3 zile, poate solicita Directiei Sanitare teritoriale decontarea cheltuielilor, pe baza cheltuielilor justificative, decontarea cheltuielilor tratamentului, spitalizarii si transportului.

IMPORTANT: aprobarea prealabila este obligatorie pentru a beneficia de decontarea retroactiva a cheltuielilor.

7) In termen de maxim 3 zile de la intoarcerea in tara, pacientul (apartinator/reprezentant legal) va prezenta in mod obligatoriu Directiei Sanitare teritoriale documente justificative pentru sumele acordate pentru efectuarea tratamentului in strainatate.

8) Pacientul trebuie sa se prezinte la medicul curant care i-a recomandat tratamentul in strainatate in termen de maxim 14 zile lucratoare de la intoarcerea in Romania sau la fiecare programare

9) La implinirea termenului de un an de la data efectuarii primului control, prevazut mai sus la punctul (9), medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul in strainatate va intocmi un raport medical, ce va fi trimis directiei de sanatate publica.

10) Daca pacientul nu se prezinta la medicul curant de specialitate, cel care i-a recomandat tratamentul in strainatate, el nu va mai beneficia de aprobarea altor solicitari de trimitere la tratament in strainatate.

11) In cazul in care pacientul decedeaza, familia acestuia va anunta Directia Sanitara teritoriala in maxim 7 zile, in vederea intocmirii decontului de cheltuieli.

Informatii utile pentru pacienti:

1) Dosarul pacientului trebuie transmis de catre Directia Sanitara teritoriala catre Comisia de Specialitate teritoriala in maxim 2 zile lucratoare de la data cand pacientul a depus toate documentele

2) Decizia de trimitere a pacientului in strainatate se va lua de catre Comisia de Specialitate teritoriala.

Dupa investigarea pacientului Comisia de Specialitate teritoriala va comunica decizia sa catre Directia Sanitara teritoriala in termen de 1 zi lucratoare de la finalizarea examinarii cazului.

Pacientul va fi instiintat de decizia Comisiei de Specialitate teritoriala astfel:

 • daca se aproba, in maxim 7 zile lucratoare, de la inregistrarea deciziei la Directia Sanitara teritoriala
 • daca se decide respingerea cererii, in maxim 2 zile lucratoare, de la inregistrarea deciziei la Directia Sanitara teritoriala. Decizia de respingere va contine cauzele pentru care afectiunea nu are indicatie de tratament in strainatate, conduita medicala impusa in acest caz si unitatea sanitara din Romania in care se recomanda efectuarea tratamentului

Comisia de Specialitate va intocmi o lista cu clinicile care trebuie contactate pentru obtinerea ofertelor de pret.

3) Corespondenta cu clinicile din strainatate (cele recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala) se va efectua astfel:

A. De catre Directia Sanitara teritoriala sau,

B. De catre pacient (apartinator/reprezentant legal) in baza unui angajament scris

  Obiectivul corespondentei cu clinicile din strainatate este acela de a obtine:

 • programarea pentru tratament sau transplant
 • costul total al tratamentului
 • conditiile de plata

Daca in termen de 7 zile lucratoare nu se obtine nici un raspuns de la clinicile recomandate, sau raspunsul este negativ, Directia Sanitara teritoriala trebuie sa anunte in termen de maxim 2 zile lucratoare Comisia de Specialitate teritoriala iar aceasta va nominaliza alte clinici.

4) Dupa primirea ofertelor de pret de la clinici, in maxim 24 de ore, Directia Sanitara teritoriala trimite dosarul catre Ministerul Sanatatii (Directiei Generale de Asistenta Medicala), in functie de nivelul de urgenta:

Dosarul trebuie sa cuprinda cel putin raspunsul a doua clinici recomandate si dovezile referitoare la initierea corespondentei cu toate celelalte clinici indicate de catre Directia Sanitara teritoriala. In functie de nivelul de urgenta al afectiunii dosarul va fi trimis la Ministerul Sanatatii de catre Directia Sanitara teritoriala astfel:

A. Urgentele medicale sau cazurile cu risc vital crescut – in 7 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal ce cuprinde clinicile recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala (de la Comisia de Specialitate teritoriala)

B. Cazurile care nu sunt urgenta medicala sau care nu prezinta risc vital crescut – in 10 zile lucratoare de la data primirii procesului verbal ce cuprinde clinicile recomandate de catre Directia Sanitara teritoriala (de la Comisia de Specialitate teritoriala)

  IMPORTANT: Pacientul trebuie sa solicite si sa primeasca un numar de inregistrare la Ministerul Sanatatii pentru acest dosar, cu ajutorul caruia va putea urmari ulterior parcursul dosarului.

5) In situatia in care apar disfunctionalitati care intarzie intocmirea documentatiei medicale pentru trimitere la tratament in strainatate mai mult de 22 de zile lucratoare de la data inregistrarii procesului-verbal medical intocmit de catre Comisia de Specialitate teritoriala, Directia de Sanatate teritoriala trebuie sa informeze Ministerul Sanatatii despre cauzelor acestor intarzieri, urmand ca acesta din urma sa intervina prin reprezentantii sai pentru rezolvarea problemelor aparute, in cel mult doua zile lucratoare de la inregistrarea informarii.

6) Decizia de trimitere la tratament in strainatate se adopta ulterior examinarii dosarului de catre o comisie din cadrul Ministerului Sanatatii in maxim 20 de zile lucratoare de la data inregistrarii la Ministerul Sanatatii.

7) In situatia in care solicitarile de finantare pentru tratament in strainatate depasesc fondurile alocate lunar de catre Ministerul Sanatatii se aplica urmatoarele criterii de prioritate:

 • riscul vital estimat in lipsa tratamentului
 • beneficiul tratamentului estimat pentru bolnav

8) Dupa aprobarea dosarului de catre Ministerul Sanatatii, dosarul va fi trimis dupa caz astfel:

 • Ministerului Muncii, daca acesta va suporta o parte din cheltuieli
 • Guvernului, pentru emiterea Hotararii de Guvern

9) Hotararea de Guvern va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, iar Ministerul Sanatatii va trimite o dispozitie catre Directia de Sanatate teritoriala, care va achita contravaloarea tratamentului catre clinica din strainatate selectata.

10) Cheltuielile ocazionate de deplasarea in strainatate a insotitorilor bolnavilor pot fi decontate numai pentru insotitorii bolnavilor minori, cu varste intre 0 si 6 ani.

11) In cazul in care clinica din strainatate solicita prezentarea la control a pacientilor care au efectuat tratament in strainatate cu aprobarea Ministerului Sanatatii, se asigura finantare numai pe baza evaluarii tratamentului de catre medicul curant de specialitate care a recomandat tratamentul si a procesului verbal medical intocmit de catre comisia de specialitate teritoriala.

  Pentru a putea beneficia de formularul E112 trebuie indeplinite TOATE conditiile de mai jos:

A) Clinica este localizata intr-o tara membra a Uniunii Europene

B) Clinica la care se solicita tratament trebuie obligatoriu sa aiba incheiat contract cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate din tara respectiva

C) Tratamentul pentru respectiva afectiune se afla pe lista serviciile medicale inscrise in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din România

In situatia in care oricare dintre conditiile enumerate mai sus (a, b, c) nu sunt indeplinite se poate solicita tratament in strainatate prin alocarea de fonduri de la Ministerul Sanatatii (Ordinul 1011/2011).

Formularul E112 (conform Contract cadru nr. 324/2008)

  Conditiile care trebuie indeplinite pentru accesarea de fonduri de la CasaNationala a Asigurarilor de Sanatate pe baza formularului E112, pentru decontarea de servicii medicale incluse in pachetul de baza al CNAS

  Pacientii pot beneficia de tratament in strainatate, in baza formularului E112, daca indeplinesc cumulativ doua conditii:

A) tratamentul respectiv trebuie sa faca parte obligatoriu din lista serviciilor medicale prevazute in pachetul de servicii de baza de care beneficiaza asiguratii din sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania

B) tratamentul respectiv sa nu poata fi efectuat in Romania in intervalul de timp necesar in mod normal, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.

  ELIBERAREA FORMULARULUI NU POATE FI REFUZATA DACA SUNT INDEPLINITE CELE DOUA CONDITII!!!

  Pentru intocmirea dosarului trebuie parcurse urmatoarele etape:

1) Acordul prealabil al medicului curant pentru efectuarea tratamentului in strainatate. IMPORTANT: Medicul sau unitatea sanitara care isi da acordul trebuie sa fie in relatii contractuale cu o Casa de Asigurari de Sanatate din Romania.

2) Traducerea documentelor medicale in limba oficiala a tarii unde se merge la tratament (bilet de iesire din spital, analize medicale, rapoarte medicale, rezultate examene histopatologice, RMN, CT, PET/CT, buletine radiologice, buletine ecografice, etc.) Este recomandat sa se efectueze traducerea documentelor medicale in cadrul unui birou specializat in traduceri medicale.

3) Documentele se trimit in strainatate la medicul care urmeaza sa se ocupe de caz, scanate, pe email. IMPORTANT: medicul respectiv trebuie anuntat si telefonic pentru a avea in vedere emailul dvs. In email trebuie sa solicitati ACCEPTUL pentru tratament si un COST ESTIMATIV COMPLET al investigatiilor si tratamentului/interventiilor chirurgicale.

4) Medicul din strainatate trebuie sa va trimita acceptul clinicii respective iar documentul trebuie sa contina semnatura si parafa medicului care va prelua cazul precum si ştampila unitatii sanitare respective. In acest document trebuie precizate urmatoarele:

• medicul si conducerea spitalului sunt de acord sa efectueze tratamentul/interventia de care aveti nevoie

• sa evidentieze necesitatea efectuarii tratamentului/interventiei

• deplasarea pacientului in strainatate nu ii pune in pericol sanatatea si viata

• sa precizeze perioada in care pacientul este programat. Este de preferat ca aceasta programare sa fie peste 3-5 luni deoarece este posibil sa nu obtineti formularul E112 in timp util.

• costul estimativ al tratamentului/interventiei (costurile transportului si cazarea apartinatorilor trebuie suportate de catre pacient)

5) Traducerea medicala legalizata a acceptului clinicii din strainatate (UE)

6) Cu aceasta traducere legalizata mergeti la medicul curant din Romania (Atentie: nu lasati originalul traducerii legalizate la medic deoarece veti avea nevoie de el la CNAS, puteti lasa o copie) care urmeaza sa va redacteze un raport medical (tipizat) in care trebuie precizate urmatoarele:

• recomandare medicala pentru efectuarea tratamenului respectiv

• tratamentul necesar pacientului se afla pe lista serviciilor medicale din pachetul de servicii de baza de care beneficiaza persoanele asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.

IMPORTANT: trebuie incercuita litera a) de la punctul 7 al raportului medical.

• faptul ca acest tratament nu poate fi efectuat intr-un interval de timp corespunzator, avand in vedere starea de sanatate a pacientului si evolutia prognozata a bolii.

IMPORTANT: trebuie incercuita litera b) de la punctul 7 al raportului medical.

• trebuie sa precizeze explicit si argumentat motivele pentru care serviciile medicale respective nu pot fi efectuate intr-un interval de timp corespunzator intr-o unitate sanitara din Romania.

• deplasarea pacientului in strainatate nu compromite starea de sanatate a acestuia (trebuie incercuita litera c) de la punctul 7 al raportului medical).

• perioada maxima in care este indicata aplicarea serviciului medical (trebuie incercuita litera d) de la punctul 7 al raportului medical).

• raportul medical trebuie datat, semnat si stampilat si trebuie sa contina: tara, orasul, spitalul unde urmeaza sa se efectueze tratamentul/interventia si perioada in care este programat pacientul

7) Intocmiti un dosar care trebuie depus la Casa de Asigurari de Sanatate de care apartineti si cuprinde urmatoarele:

  Pentru adulti:

1) Cerere tip de eliberare a formularului E112

2) Carte de identitate beneficiar (copie + original pentru conformitate)

3) Carte de identitate si procura legalizata la notariat, pentru situatia in care cererea este depusa de alta persoana in numele beneficiarului

4) Adeverinta de asigurat de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care pacientul are incheiat contract

5) Copii ale documentelor medicale

6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (aveti model aici)

7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata)

  Pentru copii:

1) Cerere tip de eliberare a formularului E112 (aveti model aici)

2) Certificat de nastere sau carte de identitate (copie + original pentru conformitate)

3) Carte de identitate a ambilor parinti (copie + original pentru conformitate)

4) Adeverintele de asigurat ale parintilor, de la Casa de Asigurari de Sanatate cu care au incheiat contract

5) Copii ale documentelor medicale

6) Raport medical tipizat, in original (completat de medicul curant), (aveti model aici)

7) Acceptul clinicii din strainatate (UE/SEE) unde urmeaza sa se efectueze prestatiile medicale, cu mentionarea obligatorie a perioadei in care va fi efectuat tratamentul, (original + traducere legalizata)

IMPORTANT: Cerea tip se depune la registratura CNAS si trebuie sa solicitati obligatoriu sa va elibereze un numar de inregistrare.

Dupa inregistrarea cererii CNAS va analiza cererea astfel:

1) se verifica statutul de asigurat al persoanei solicitante

2) daca persoana este asigurata se trece la analiza dosarului medical si se va verifica indeplinirea celor 2 conditii (faptul ca tratamentul face parte din serviciile de baza si faptul ca nu poate fi aplicat in timp util)

3) daca se constata indeplinirea celor 2 conditii se va elibera formularul E112 in 2 exemplare, din care unul se pastreaza la institutia emitenta si al doilea se va comunica persoanei solicitante.

IMPORTANT:

 • Regula este ca formularul E112 se elibereaza inainte de plecarea pacientului beneficiar la tratament. Formularul poate fi emis si dupa plecarea pacientului, in caz de forta majora, in situatia in care nu a putut fi eliberat anticipat iar contravaloarea serviciilor medicale nu a fost achitata. In aceasta situatie, casa de asigurari de sanatate intocmeste un referat prin care se argumenteaza si se justifica situatia de forta majora, document ce va sta la baza eliberarii formularului E112.
 • Contravaloarea serviciilor medicale efectuate in baza formularului E112 se poate deconta numai intre institutii pe baza de facturi (formular E125).

Formularul E 112 se emite pentru două categorii de persoane:

• Persoane care beneficiaza de asigurare de boala si maternitate in Romania si solicita caselor de asigurari de sanatate cu care au incheiat contracte de asigurare, transferul temporar sau definitiv al resedintei lor pe teritoriul altui stat membru UE/SEE;

• Persoanele care sunt autorizate de catre casele de asigurari de sanatate sa se deplaseze intr-un alt stat membru UE/SEE pentru a primi un tratament medical.

Informatiile cuprinse in acest ghid sunt neoficiale si trebuie tratate ca atare. Pentru informatii oficiale va rugam sa contactati CNAS.

Documente tipizate:

Cerere tip Formular E112

Raport medical pentru Formular E112

Formular E112

Procedură specială de susținere a examenelor nationale din 2018 pentru absolvenții a claselor a VIII-a și a XII-a – absolvenți cu TSA

SCOPUL specific al procedurii este de a pune la dispoziția comisiilor responsabile un cadru procedural unitar pentru asigurarea condițiilor de egalitate de șanse pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz, tulburare din spectrul autismului care susțin examene naționale:evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat.

Mai multe informatii privind procedura regasiti dand click AICI.