Nepsy
N

Bateria de evaluare NEPSY permite:

 1. evaluarea funcțiilor neuropsihologice din următoarele domenii: atenție/ funcții executive, memorie și învățare, limbaj, funcționare senzorio-motorie, procesare vizuo-spațială;

 2. diagnoza profilului normal și a celui atipic de dezvoltare neuropsihologică a fiecărui copil;

 3. fundamentarea științifică a intervenției remediale precoce;

 4. analiza longitudinală a dezvoltării neuropsihologice a copilului.

 

Rezultatele evaluării:

 • Se obține un raport de evaluare a dezvoltării neuropsihologice pentru cele 5 domenii funcționale.

 • Se oferă cadrul de observare a diferitelor aspecte calitative din timpul evaluării.

 • Se oferă ghidaj în interpretarea rezultatelor.

 

TESTE NEPSY

   Bateria NEPSY cuprinde 27 de teste neuropsihologice etalonate şi validate pe populaţia românească. Funcţiile neurocognitive evaluate de NEPSY sunt următoarele:

 • funcţiile senzoriomotorii

 • procesare vizual-spaţială

 • atenţie/funcţii executive

 • limbaj

 • memorie şi învăţare
  Practic NEPSY permite evaluarea tuturor mecanismelor neurocognitive de la cele senzorio-motorii la cele superioare.

 

Testele bateriei sunt prezentate pe cele două grupuri de vârstă:

Vârsta 3-4 ani

 • Atenţia Vizuală

 • Construcţia din Cuburi

 • Copierea Desenului

 • Denumirea Părţilor Corpului

 • Fluenţa Verbală

 • Imitarea Poziţiilor Mâinii

 • Înţelegerea Instrucţiunilor

 • Memoria Narativă

 • Precizia Vizuomotorie

 • Procesarea Fonologică

 • Repetarea Propoziţiilor

 • Secvenţe Motorii Manuale

 • Secvenţe Oromotorii

 • Statuia

Vârsta 5-12 ani

 • Atenţia Auditivă şi Setul de Răspuns

 • Atenţia Vizuală

 • Bătaia Ritmică a Degetelor

 • Construcţia din Cuburi

 • Copierea Desenului

 • Discriminarea Degetelor

 • Fluenţa Desenului

 • Fluenţa Verbală

 • Găsirea Drumului

 • Loveşte şi Bate

 • Imitarea Poziţiilor Mâinii

 • Înţelegerea Instrucţiunilor

 • Învăţarea Listei

 • Memoria Feţelor

 • Memoria Numelor

 • Memoria Narativă

 • Numire Rapidă

 • Precizia Vizuomotorie

 • Procesarea Fonologică

 • Repetarea Cuvintelor fără Sens

 • Repetarea Propoziţiilor

 • Secvenţe Motorii Manuale

 • Secvenţe Oromotorii

 • Săgeţi

 • Turnul

SURSA: www.cognitrom.ro