DONEAZĂPRIN SMS
Ajută-ne să ajutăm... Contribuția ta lunară ajută copiii cu autism pe termen lung.

Donează 2 Euro lunar prin 8845 cu textul REDAU

SAU

            Puteți dona în contul Asociației:

Cont: RO96INGB0000999909809084
ING BANK, Sucursala Aviației
COD  SWIFT  INGBROBU

DIRECȚIONEAZĂ 3,5%

Redirecționează 3,5%, pentru terapiile GRATUITE pentru copiii cu TSA, din Centrul „Blue Life”. Este o modalitate prin care TU poți SĂ AJUȚI – nu te costă nimic și nu te afectează deloc – aceasta nu este o donație sau o sponsorizare. Este DREPTUL TĂU să-i REDIRECȚIONEZI – este ȘANSA TA să-i ajuți pe copiii cu autism!

Suma de 3,5% din impozit poate fi redirecţionată pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii sau unităţilor de cult.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele fizice care realizează următoarele venituri din România:

  • venituri din salarii şi asimilate salariilor;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activităţi independente/activităţi agricole, impuse pe bază de normă de venit;
  • venituri din activităţi independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reţine la sursă;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real;
  • venituri din cedarea folosinţei bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit.

Depunerea formularului este o opţiune şi nu o obligaţie a persoanelor fizice.

DIRECȚIONEAZĂ 20%

Codul Fiscal – legislație privind sponsorizările

  Reglementările se regăsesc în art. 21 alin. (4) lit. p) din Codul fiscal, care tratează despre cheltuielile nedeductibile la calcularea profitului impozabil. Potrivit acestor prevederi, contribuabilii care efectuează sponsorizări şi/sau acte de mecenat, conform prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările ulterioare, şi ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cei care acordă burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente în limita minimă precizată mai jos:

  • 0,75 din cifra de afaceri;
  • 20% din impozitul pe profit datorat.

   Începand cu 1 ianuarie 2014, sumele aferente acestor cheltuieli care nu sunt scazute din impozitul pe profit in anul in care au fost suportate, pot fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi. Recuperarea acestor sume se efectueaza in ordinea inregistrarii acestora (cronologic), in aceleasi condiţii, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit (trimestrial/anual). Aceasta prevedere referitoare la recuperarea in urmatorii 7 ani a cheltuielilor de sponsorizare neutilizate ramane valabila si conform Noului Cod fiscal.

 

  Conform art. 57 (4) – (6) si art. 84 (2)-(4) din Codul Fiscal, persoanele fizice au posibilitatea sa directioneze doi la suta (3,5%) din impozitul pe veniturile obtinute in anul anterior catre o entitate nonprofit, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private.

Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la 3,5% din impozit pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii, unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.
  In categoria entitatilor nonprofit se cuprind, de exemplu: asociatiile, fundatiile, organizatiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociatiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariatilor, in masura in care, potrivit legilor proprii de organizare si functionare desfasoara activitati nonprofit iar sumele primite din impozit sa fie folosite in acest scop.